Εξειδικεύσεις

Εξειδικεύσεις

Τα προγράμματα εξειδίκευσης λειτουργούν συμπληρωματικά της αρχικής εκπαίδευσης.

Αποτελούν στην ουσία ένα μοναδικό ανταγωνιστικό στοιχείο για να προτιμηθείτε στην αγορά εργασίας, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων σας.

Τι προσφέρει η Εξειδίκευση;

Στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μετεκπαίδευση συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει, αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή ακόμα και από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

Ωστόσο, αποτελούν και ιδανικό τρόπο εντατικής εκπαίδευσης για τον εμπλουτισμό των γνώσεων.

Στόχος να αποκτήσετε εξειδικευμένες δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να εξελίξετε τις γνώσεις σας πρακτικά στον χώρο εργασίας ή θα σας δώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση για εργασιακή επανένταξη στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Όλα τα μαθήματα είναι εργαστηριακά.

Τα προγράμματα εξειδίκευσης εστιάζουν σε πολύ συγκεκριμένη θεματολογία βάσει της εμπορικής κατανομής της εστίασης ανά τον κόσμο (café, restaurant, ιταλικά εστιατόρια, πιτσαρίες, gelaterie, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, yachts & villas, catering). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα που καλύπτει τις επαγγελματικές τους ανάγκες μέσα από ένα μεγάλος εύρος εκπαιδευτικών δυνατοτήτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί σε Βεβαίωση Επιμόρφωσης.

Όλα τα προγράμματα εξειδίκευσης απευθύνονται σε φοιτητές και επαγγελματίες της εστίασης και προσφέρονται επίσης ως στοχευόμενη εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρήσεις. Είναι ιδανικά για όσους επιθυμούν να ενισχύοουν το βιογραφικό τους και να διαφοροποιηθούν εργασιακά. Αφορούν όλες τις ηλιακές ομάδες με ή χωρίς απολυτήριο λυκείο, πτυχίο πανεπιστημίου/ιεκ/τεχνικής σχολής

Σελίδα 1 από 2