ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η κατοχή και η επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ικανότητα ενός ατόμου να ενταχθεί, αλλά και να παραμείνει στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η πιστοποίηση είναι βασική ανάγκη, για όσους θέλουν να αποδείξουν την συμμόρφωση, αλλά και τη γνώση τους σε βασικούς εργασιακούς τομείς της εστίασης.

Η αξιολόγηση σας διεξάγεται από έναν αναγνωρισμένο καθώς επίσης αναγνωρίσιμο φορέα πιστοποίησης όπως είναι η ACTA, η οποία μπορεί να προσφέρει:

 • Βεβαιώνει και αποδεικνύει την ορθή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Εξασφαλίζει, με τον πλέον αναγνωρισμένο τρόπο, το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του υποψηφίου.
 • Συγκεκριμενοποιεί το γνωστικό πλαίσιο που αντιστοιχεί στον υποψήφιο, καθιστώντας πιο εύκολη την αξιολόγησή του.

Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας έχουν θεσμοθετήσει την απαίτηση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σε πολλούς τομείς και επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας.

Είναι βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πιστοποίηση ολοκληρώνεται μετά από επιτυχείς εξετάσεις που διοργανώνονται στο χώρο μας και ανάλογα με το επίπεδο ολοκλήρωσης των σπουδών. Αυτά τα προσόντα αναγνωρίζονται από την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό χώρο, τόσο σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, catering, εστίασης, αλλά και στις υπομονάδες τους.

Οι πιστοποιήσεις είναι δίγλωσσες (Ελληνικά - Αγγλικά) και ισχύουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ανάλογα με την χώρα που επιθυμείτε να εργαστείτε, ενδέχεται να μεταφράσετε την πιστοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών/Μεταφραστικό τμήμα.

Βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει:

Εξετάσεις Πιστοποίησης- Commis Cook Chef
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Εξετάσεις Πιστοποίησης
Εξετάσεις Πιστοποίησης- Commis Cook Chef

Πιστοποιήστε τώρα τις γνώσεις σας και ωφεληθείτε άμεσα!

Basic

Σαβ 23
23/11
11:00 - 12:00
  • Τελική τιμή:190,00€ €190
  για 1 άτομo
Εξετάσεις Πιστοποίησης- Commis Pastry Chef
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Εξετάσεις Πιστοποίησης
Εξετάσεις Πιστοποίησης- Commis Pastry Chef

Πιστοποιήστε τώρα τις γνώσεις σας και ωφεληθείτε άμεσα!

Basic

Σαβ 23
23/11
11:00 - 12:00
  • Τελική τιμή:190,00€ €190
  για 1 άτομo
Εξετάσεις Πιστοποίησης- Pastry Chef
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Εξετάσεις Πιστοποίησης
Εξετάσεις Πιστοποίησης- Pastry Chef

Πιστοποιήστε τώρα τις γνώσεις σας και ωφεληθείτε άμεσα!

Σαβ 23
23/11
11:00 - 14:00
  • Τελική τιμή:250,00€ από 450€ ΜΟΝΟ 250€
  για ένα άτομο
Εξετάσεις Πιστοποίησης- Cook Chef
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
Εξετάσεις Πιστοποίησης
Εξετάσεις Πιστοποίησης- Cook Chef

Πιστοποιήστε άμεσα τις γνώσεις σας!

Basic

Σαβ 23
23/11
11:00 - 14:00
  • Τελική τιμή:250,00€ από 450€ ΜΟΝΟ 250€
  για ένα άτομο