Πιστοποιήσεις Μαγειρικής

Πιστοποιήσεις Μαγειρικής

Οι μάγειροι είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και το συνδυασμό των συστατικών που χρησιμοποιούν έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν τη γεύση, την υφή αλλά και την εμφάνιση των δημιουργιών τους. Η επιτυχία του επιθυμητού αποτελέσματος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, όπως είναι τα σωστά εργαλεία, η φαντασία και η επιδεξιότητα του ανθρώπου που μαγειρεύει.

Η πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για κάθε επαγγελματία μάγειρα που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο της μαγειρικής, πιστοποιώντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Το πιστοποιητικό παρέχει στον κάτοχό του:

 • Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να ασκεί το επάγγελμά του
 • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Απόκτηση ενός εφοδίου για την επαγγελματική αποκατάσταση και καταξίωση κάθε μάγειρα.
 • Το πιστοποιητικό CCC συνυπογράφεται από την ACTA και την Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

Ο υποψήφιος είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Τρόπους παρασκευής και συντήρησης όλων των ειδών φαγητού
 • Στοιχεία εστιατορικής τέχνης
 • Κανόνες μεριδοποίησης
 • Στοιχεία γαστρονομίας
 • Βασικές αρχές της οργάνωσης της κουζίνας
 • Ορολογία των εδεσμάτων και διεθνής ονοματολογία
 • Βασικές αρχές υγιεινής του χώρου αλλά και προσωπικής υγιεινής

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 8 ενότητες:

 1. Σκευή κουζίνας
 2. Κύριοι & βοηθητικοί χώροι (κουζίνας)
 3. Τρόποι ψησίματος
 4. Γαστρονομικές ορολογίες
 5. Θερμοκρασίες & τρόποι συντήρησης
 6. Μορφές πρώτων υλών εμπορίου
 7. Υγιεινή χώρου και προσωπική υγιεινή
 8. Τεμαχισμός & προτεινόμενη παρασκευή κρεατικών

Στόχος του προγράμματος είναι:

Η επαγγελματική στήριξη και ανάδειξη της ειδικότητας του Μάγειρα με ποιοτικούς και αντικειμενικούς όρους. Ο πιστοποιημένος Μάγειρας γνωρίζει τη δομή της κουζίνας μιας επισιτιστικής μονάδας. Επίσης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργασθεί σε κάθε είδους επαγγελματική κουζίνα.