Κοινωνική Ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη

Τα Μαθήματα Μαγειρικής προσφέρουν στους φίλους της μαγειρικής την δυνατότητα να δημιουργήσουν μια κοινότητα, η οποία σέβεται τόσο τον χώρο της γαστρονομίας όσο και τον ίδιο τον άνθρωπο.

Η σχολή συνεργάζεται με πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα…, αλλά έχει αναπτύξει επίσης μόνιμες συνεργασίες όλα τα χρόνια λειτουργίας.

Ο στόχος μας είναι το πραγματικό κοινωνικό έργο με προεκτάσεις και αποτελέσματα. Προσφέρουμε τον χώρο, τις δυνατότητες που έχουμε, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και γεύματα που δημιουργούμε σε οργανισμούς που έχουν ανάγκη την στήριξή μας.

Στην προσπάθεια μας συμβάλλουν οι ακόλουθοι ελληνικοί οργανισμοί:

  • Συνεργασία με το Boroume.gr
  • Συνεργασία με το Make-a-Wish
  • Συνεργασία με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Αγ. Δημητρίου

Η εταιρεία μας εγκαινιάζει μια αξιόλογη προσπάθεια, ούτως ώστε πέρα από τις προσφορές που δίνουμε μέσα από τα προγράμματα μας, να συνεισφέρει στην κοινωνία, και ιδιαίτερα σε ομάδες συνανθρώπων μας που το χρειάζονται περισσότερα.

Τα Μαθήματα Μαγειρικής, ως σχολή φιλοδοξεί να ηγηθεί του χώρου κοινωνικής προσφοράς χαρίζοντας το καλύτερο παράδειγμα.