Πιστοποιήσεις Ζαχαροπλαστικής

Πιστοποιήσεις Ζαχαροπλαστικής

Το επάγγελμα του Ζαχαροπλάστη είναι πολύμορφο. Περιλαμβάνει την παρασκευή γλυκών και παρασκευασμάτων που έχουν ως βάση τη ζάχαρη. Περιλαμβάνει την Παρασκευή ζυμών σαν πρώτη ύλη για την κατασκευή στη συνεχεία κρουασάν και αρτοσκευάσματα όπως επίσης περιέχει και τις παρασκευές φαγητών ζεστών και κρύων, που παρουσιάζονται σε μπουφέδες.

Η πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για κάθε επαγγελματία ζαχαροπλάστη που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο της ζαχαροπλαστικής τέχνης, αποκτώντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Το πιστοποιητικό παρέχει στον κάτοχό του:

 • Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να ασκεί το επάγγελμά του
 • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Απόκτηση ενός εφοδίου για την περαιτέρω επαγγελματική και καταξίωση κάθε ζαχαροπλάστη
 • Το πιστοποιητικό συνυπογράφεται από την ACTA και την Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

Πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Βασικά στοιχεία διατροφής
 • Γενική χημεία - Χημεία τροφίμων - Μικροβιολογία
 • Ιδιότητες και χρήση των πρώτων υλών της Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
 • Μηχανολογικό εξοπλισμό του αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου, χειρισμό, συντήρηση και τεχνικές εγκαταστάσεις
 • Αρτοποιητική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 • Στοιχεία νομοθεσίας των τροφίμων και του κλάδου
 • Βασικές αρχές της οργάνωσης της κουζίνας
 • Ορολογία και διεθνή ονοματολογία
 • Βασικές αρχές υγιεινής του χώρου αλλά και προσωπικής υγιεινής

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 8 ενότητες:

 1. Σκευή/Μηχανήματα ζαχαροπλαστείου-αρτοποιείου
 2. Κύριοι & βοηθητικοί χώροι (κουζίνας ζαχαροπλαστείου)
 3. Τεχνικές ζαχαροπλαστικής / Τρόποι ψησίματος
 4. Ορολογία
 5. Μορφές πρώτων υλών εμπορίου
 6. Υγιεινή χώρου και προσωπική υγιεινή
 7. Επιλογή και πρακτικός ποιοτικός έλεγχος πρώτων και βοηθητικών υλών και προμήθειά τους
 8. Παραγωγή

Στόχος του προγράμματος είναι:

Η επαγγελματική στήριξη και ανάδειξη της ειδικότητας του ζαχαροπλάστη με ποιοτικούς και αντικειμενικούς όρους. Ο πιστοποιημένος ζαχαροπλάστης γνωρίζει τη δομή της κουζίνας μιας επισιτιστικής μονάδας. Επίσης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργασθεί σε κάθε είδους επαγγελματική κουζίνα.