Εξειδικεύσεις Μαγειρικής

Εξειδικεύσεις Μαγειρικής

Εξειδικεύσεις Μαγειρικής είναι τα προγράμματα που σας προσφέρουν συμπληρωματικές και συστηματικές γνώσεις στην Μαγειρική Τέχνη.

Στόχος των εξειδικεύσεων μαγειρικής για τους συμμετέχοντες είναι η άρτια εκπαίδευση και η εξειδίκευση σε αντικείμενα θεματικής μαγειρικής, προκειμένου ο εργαζόμενος να αυξήσει τις πιθανότητες για εργασία και να θεωρηθεί ανταγωνιστικός μέσα από την αποδοτικότητα του.

Η επιλογή του επαγγέλματος αποτελεί μόνο την αρχή στην προσπάθεια για κατάκτηση της γνώσης από την αρχική εκπαίδευση ενός ανθρώπου.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην μαγειρική δημιουργεί έμπειρα στελέχη που ξεχωρίζουν στην αγορά εργασίας και μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις όπως Ιταλικά Εστιατόρια, Ελληνικά Εστιατόρια, Ασιατικά Εστιατόρια, Πιτσαρίες, Street Food & Καντίνες.

Τα προγράμματα είναι μικρής διάρκειας και απευθύνονται τόσο σε ερασιτέχνες που επιθυμούν να εξερευνήσουν την μαγειρική τέχνη για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του, όσο και σε επαγγελματίες/επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις περαιτέρω γνώσεις στο επάγγελμα τους.

Στο τέλος κάθε θεματικής εξειδίκευσης, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για τις εξειδικεύσεις μαγειρικής: