Άλλες πιστοποιήσεις

Άλλες πιστοποιήσεις

Η εστίαση αποτελεί έναν κλάδο με πολλαπλά αντικείμενα δραστηριοτήτων, τα οποία στο σύνολό τους συμβάλλουν στην εύρυθμη και νομότυπη λειτουργία της επιχείρησης.

Από την ασφάλεια και υγιεινή του χώρου, του προσωπικού και των διαδικασιών, στην τυποποιημένη διαχείριση της μονάδας και τον έλεγχο της εξυπηρέτησης των πελατών, τα άτομα τα οποία εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές, οφείλουν βάσει νόμου να έχουν αποκτήσει εκείνες τις γνώσεις που απαιτεί η ευθύνη της θέσης τους.

Οι πιστοποιήσεις αυτές παρέχουν τα εχέγγυα στις επιχειρήσεις ότι οι εργαζόμενοί τους είναι πιστοποιημένοι για την ικανότητα τους στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην παροχή υπηρεσιών σίτισης υψηλού επιπέδου, στην διαχείριση των τροφίμων και στον έλεγχο των μονάδων.

Το πιστοποιητικό παρέχει στον κάτοχό του:

 • Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να ασκεί το επάγγελμά του
 • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Απόκτηση ενός εφοδίου για την περαιτέρω επαγγελματική και καταξίωση
Τα πιστοποιητικά συνυπογράφονται από την ACTA και την Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

Πιστοποιούν ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση:

 • Να προσδιορίζει τα πρότυπα και τις βασικές ανάγκες προμηθειών για μια επισιτιστική επιχείρηση.
 • Να διαχειρίζεται την αποθήκη σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και τα πρότυπα ελέγχου (απογραφές, ορισμός standards)
 • Να παρουσιάζει το ρόλο των θέσεων προσωπικού της επιχείρησης στους εργαζομένους
 • Να ελέγχει τα έσοδα και τα αποθέματα της επιχείρησης
 • Να υπολογίζει το κόστος πρώτων υλών και τα λοιπά κόστη της επιχείρησης
 • Να τιμολογεί τα προϊόντα με βάση την πολιτική της επιχείρησης
 • Να συντάσσει τις τιμές των πιάτων για καταλόγους à la carte και table d’hôte menu

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Νομικές απαιτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 2. Τεχνικές παράγωγης και σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών
 3. Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 4. Αρχές μάρκετινγκ & Οργάνωση εργασιών

Στόχος του προγράμματος:

Στόχος των πιστοποιήσεων είναι η επαγγελματική στήριξη και ανάδειξη της ειδικότητας κάθε εργαζόμενου με ποιοτικούς όρους.