Υποτροφίες

Υποτροφίες

Τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ έχει ως αποστολή την κοινωνική προσφορά και οικονομική υποστήριξη προς ανθρώπους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την μαγειρική ή ζαχαροπλαστική. Γι’ αυτό προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού ποιτικού επιπέδου (βάσει προτύπου QTL) και μοναδικές ευκαιρίες σε συμμετέχοντες κάθε ηλικίας.

Κάθε χρόνο χορηγούν επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους μαθητές είτε με σοβαρά οικονομικά προβλήματα όπου τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας. Βασικό κριτήριο να έχουν πάθος γι αυτό που αναζητούν και όρεξη να εκπαιδευτούν με στόχο να κατακτήσουν ικανότητες και δεξιότητες που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην αγορά εργασίας.

Η επιδότηση προσφέρεται υπό μορφή εκπαίδευσης. Οι πόροι για το πρόγραμμα εξασφαλίζονται μέ ιδία κεφάλαια της σχολής.

Βασικά κριτήρια οικονομικής ενίσχυσης / υποτροφιών:

  • Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας του υποψηφίου
  • Η ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου
  • Η διαγωγή του υποψηφίου
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΧΡΥΣΟ ΣΤΕΦΑΝΙ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ