fbpx
Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης
(+30) 210 9882378

Πιστοποιημένο Κέντρο Γνώσης

Το "Μαθήματα Μαγειρικής - Culinary Center & Cookery Club" αποτελεί πιστοποιημένο χώρο για τις γνώσεις που προσφέρει και διοργανώνει εξετάσεις πιστοποίησης, τόσο για τους καταρτιζόμενους που έχουν παρακολουθήσει τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί, όσο και για εκείνους που έχουν τις γνώσεις και επιθυμούν να λάβουν απευθείας μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης. Τα πιστοποιητικά είναι προσαρμοσμένα στα επαγγελματικά περιγράμματα που δημοσιοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Τα Μαθήματα Μαγειρικής είναι αδειοδοτημένο ΚΔΒΜ1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) με ΦΕΚ 2677-Β/9-11-2011 και Αρ. Αδείας 2100469.

Διαπιστευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Οι σύγχρονες ανάγκες της παγκόσμιας κοινωνίας απαιτούν υψηλού επιπέδου ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους ανεξαιρέτως. Η διασφάλιση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών γίνεται μέσω παρεχόμενης ποιοτική εκπαίδευσης, αλλά κυρίως με την πιστοποίηση. Το Σήμα ποιότητας που φέρουν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επιβεβαιώνει την ποιότητά κατάρτισης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Το QTL αναγράφεται στην βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος αναλόγως το επίπεδο ολοκλήρωσης. Αυτό το σήμα δείχνει ότι η εκπαίδευση που παρείχε ο οργανισμός στον εκπαιδευόμενο πληροί τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται από τον Τεχνοβλαστό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Παρουσίαση1

Πιστοποιήσεις Επαγγέλματος

Στόχος των πιστοποιήσεων είναι η επαγγελματική στήριξη και ανάδειξη της ειδικότητας του Μάγειρα/Ζαχαροπλάστη/Σερβιτόρου με ποιοτικούς και αντικειμενικούς όρους.

Το πιστοποιητικό παρέχει στον κάτοχό του:

  • Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να ασκεί το επάγγελμά του
  • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Απόκτηση ενός εφοδίου για την επαγγελματική αποκατάσταση και καταξίωση κάθε μάγειρα

Στον χώρο "Μαθήματα Μαγειρικής - Culinary Canter & Cookery Club" υλοποιούνται ειδικά προγράμματα εκμάθησης, τα οποία οδηγούν στις εξετάσεις της Acta για τις πιστοποιήσεις:

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στο χώρο της Μαγειρικής, Ζαχαροπλαστική Τέχνης ή στην Εξυπηρέτηση Μονάδων Εστίασης, καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες. Επιπλέον, με το πρόγραμμα αυτό επαγγελματίες με εμπειρία, χωρίς όμως ανάλογο πτυχίο, μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9882378 για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά

Δείτε τις προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης

Χρειάζεστε τη βοήθεια μας για το τι ακριβώς σας ταιριάζει?

Είστε επαγγελματίας...

Είστε ερασιτέχνης...

Είστε εταιρεία...

Εκπαιδεύουμε τους μελλοντικούς μάγειρες!

CULINARY ARTS PROGRAM-Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με άριστα αποτελέσματα
Πρακτικά Εργαστήρια
Μικρή αναλογία μαθητών καθηγητή 12:1
Καταξιωμένοι Εκπαιδευτές
Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων
Συνεργασίες με σχολές και πανεπιστήμια στο εξωτερικό
Ανάπτυξη ισχυρών ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην μαγειρικη τεχνη
Υπερσύγχρονο Περιβαλλον
Πρακτική Εξάσκηση
Προγράμματα ενδυναμωσης ομάδων
Συναρπαστικα και Διαδραστικά μαθήματα

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού για να ενημερωθείτε σχετικά και να λάβετε όλο το πληροφοριακό υλικό.

book an appointment

Επικοινωνήστε μαζί με την Εκπαιδευτική Σύμβουλο στο 2109882378 

WACS very small

Μεγάλη Αναγνώριση από την World Association of Chefs Societies!

 Τα Μαθήματα Μαγειρικής Culinary Center & Cookery Club μετά από αυστηρή αξιολόγηση και πληρώντας τα υψηλά διεθνή εκπαιδευτικά κριτήρια που έθεσε η Παγκόσμια Οργάνωση των Chefs (World Association Of Chefs Societies) λάβανε την Διεθνή Πιστοποίηση της WACS. Περισσότερα εδώ.

 

Stay in touch