Επαγγελματική Σταδιοδρομία Μαθητών

Επαγγελματική Σταδιοδρομία Μαθητών

Όλοι οι σπουδαστές στα «Μαθήματα Μαγειρικής- Culinary Center & Cookery Club», έχουν άμεση πρόσβαση στο Γραφείο Επαγγελματικής Αποκατάστασης καθώς και με τον ειδικό Σύμβουλο, τόσο κατά την διάρκεια των σπουδών τους, όσο και μετά το πέρας αυτών.

Η αγορά εργασίας “διψά” για άρτια και σωστά εκπαιδευμένους επαγγελματίες με φιλοδοξίες και εμείς είμαστε ο αρωγός για να κατακτήσετε το πιο ψηλό σκαλί του βάθρου…

Πιστοποίηση & Οφέλη στην αγορά εργασίας

Το Culinary Center παρέχει βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποιήσεις γνώσεων ανάλογα με το επίπεδο ολοκλήρωσης στις σπουδές. Τα πιστοποιητικά που παρέχουμε είναι αναγνωρισμένα από την ACTA- Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος καθώς και από το ΕΣΥΔ( Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Αυτό αποδεικνύει ότι τα πιστοποιημένα προγράμματα μας πληρούν τα κριτήρια για μια σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Αυτά τα προσόντα αναγνωρίζονται από την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό χώρο, τόσο σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,catering, αλλά και στις υπό-μονάδες τους.
Οι πιστοποιήσεις είναι δίγλωσσες ( Ελληνικά- Αγγλικά) και ισχύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ανάλογα με την χώρα που επιθυμείτε να εργαστείτε , ενδέχεται να μεταφράσετε την πιστοποίηση ή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Υπουργείο Εξωτερικών-Μεταφραστικό Τμήμα.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Ο ειδικός Σύμβουλος Κατάρτισης, είναι ο υπεύθυνος για κάθε συμμετέχοντα μαθητή. Θα σας ενημερώσει για τις δυνατότητες των σπουδών σας, για την εξειδίκευση που θα ακολουθήσετε, αλλά και για κάθε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό στόχο που έχετε θέσει. Στο τέλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σας παρέχεται η δυνατότητα για έμμισθη πρακτική εξάσκηση με επιλογές για το είδος της εστίασης και την τοποθεσία. Για όλους τους επαγγελματίες Chef με μεγάλη εμπειρία, χωρίς δίπλωμα ή πιστοποίηση, παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης επαγγέλματος τους μετά από εξετάσεις.