Culinary Center

Culinary Center

The Culinary Center (σπουδές μαγειρικής/ζαχαροπλαστικής)

Στο Culinary Center η μαγειρική τέχνη διδάσκεται από καταξιωμένους εκπαιδευτές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής που θα σας προσφέρουν όλα τα εφόδια για να ακολουθήσετε την καριέρα που επιθυμείτε!

Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που σέβονται τον μαθητή, με ποιοτικά προγράμματα, σεμινάρια εξειδίκευσης, δυνατότητα συνέχισης των σπουδών, αλλά και έμμισθης πρακτικής εξάσκησης, η εκπαίδευση παίρνει άλλες διαστάσεις!

Αποστολή μας είναι να αναπτύσσουμε διαρκώς νέα μαθήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά προγράμματα που θα φέρουν άμεση εργασιακή αποκατάσταση και να εμπλουτίσουμε την εργαστηριακή γνώση με εξειδικευμένα σεμινάρια, ομιλίες, γεύματα και παρουσιάσεις προϊόντων που αναδεικνύουν κάθε κομμάτι της γαστρονομίας.

Στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, της συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, τα Μαθήματα Μαγειρικής ως Culinary Center προσφέρουν πρωτοποριακά προγράμματα τόσο ολοκληρωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης (Culinary Arts Program) για μελλοντικούς μάγειρες, όσο και ταχύρυθμης εκπαίδευσης (vocational) εντατικά, ιδανικά για όσους επιθυμούν άμεσα την εργασιακή τους αποκατάσταση.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαπιστευμένα για την άρτια εκπαίδευση που προσφέρουν, καθώς και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά βάσει προτύπου Quality Training Label από τον Τεχνοβλαστό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι αφοσιωμένα στην εργαστηριακή μαγειρική και ζαχαροπλαστική για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.

Ο χώρος είναι επίσης διαπιστευμένος από τον ΕΟΠΠΕΠ και οι Chefs φέρουν ειδική διαπίστευση εκπαιδευτών ενηλίκων.

Στόχος να δημιουργήσουμε εξαιρετικούς μάγειρες…

Κάθε μάθημα ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 80% πρακτικό και 20% θεωρητικό σε ολιγομελή τμήματα (8-12 άτομα) διάρκειας 3-5 ωρών αναλόγως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων μετά από εξετάσεις στην μαγειρική ή στην ζαχαροπλαστική. Προτεραιότητα μας είναι η εντατική πρακτική εξάσκηση στις τεχνικές με αφομοίωση των γνώσεων που λαμβάνονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Ο στόχος είναι η άμεση εργασιακή αποκατάσταση των συμμετεχόντων.

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της άρτιας κατάρτισης, όλα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μας έχουν διαπιστευτεί βάσει προτύπου QTL από τον φορέα πιστοποίησης του Τεχνοβλαστού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.