ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το σπουδαστικό κομμάτι αποτελεί την τεχνική εκπαίδευση της σχολής στα δύο σημαντικά επαγγέλματα της εστίασης: την μαγειρική και την ζαχαροπλαστική. Όραμά μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους μελλοντικούς μάγειρες για να γίνουν ευσυνείδητοι επαγγελματίες, με πρακτική γνώση του επαγγέλματος, εκπαιδευτική κατάρτιση και ηθικό υπόβαθρο!

Αν ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε επαγγελματικά, το σπουδαστικό κομμάτι μέσα από πολλαπλά εργαστηριακά μαθήματα φτάνει τις γνώσεις σε ένα άλλο επίπεδο και απογειώνει τις δεξιότητες σας.

Τα προγράμματα παρέχουν Βεβαίωση Παρακολούθησης και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγέλματος. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει εκπαιδευτική σύμβουλο την οποία μπορεί να συμβουλευτεί.

Τα πλεονεκτήματα κάθε προγράμματος περιλαμβάνουν πολλαπλό όφελος: Άμεση Πιστοποίηση Επαγγέλματος αναγνωρισμένη από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σε μία σχολή αναγνωρισμένη για τα ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα από την WACS (World Association of Chefs Societies) με άριστα αποτελέσματα και αναγνώριση με Quality Training Label, πρακτικά Εργαστήρια κατά 80% και μικρή αναλογία μαθητών καθηγητή 10:1.

Βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει: