Εξειδικεύσεις Ζαχαροπλαστικής

Εξειδικεύσεις Ζαχαροπλαστικής

Εξειδικεύσεις Ζαχαροπλαστικής είναι τα προγράμματα που σας προσφέρουν συμπληρωματικές και συστηματικές γνώσεις στην Ζαχαροπλαστική Τέχνη.

Η επιλογή του επαγγέλματος αποτελεί μόνο την αρχή στην προσπάθεια για κατάκτηση της γνώσης από την αρχική εκπαίδευση ενός ανθρώπου.

Στόχος των εξειδικεύσεων ζαχαροπλαστικής για τους συμμετέχοντες είναι να εμβαθύνουν και εξειδικευτούν σε αντικείμενα θεματικής ζαχαροπλαστικής, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες για εργασία και να θεωρηθούν ανταγωνιστικοί μέσα από την αποδοτικότητα τους.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην ζαχαροπλαστική δημιουργεί έμπειρα στελέχη που ξεχωρίζουν στην αγορά εργασίας και μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις όπως Ζαχαροπλαστεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, Αρτοποιεία, Café, Εργαστήρια Ζύμης, Βιομηχανίες Ζύμης και Αρτοποιημάτων, Καταστήματα Γρήγορης Εστίασης.

Τα προγράμματα είναι ιδιαίτερα ταχύρυθμα και απευθύνονται τόσο σε ερασιτέχνες που επιθυμούν να εξερευνήσουν την ζαχαροπλαστική τέχνη για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του, όσο και σε επαγγελματίες/επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις περαιτέρω γνώσεις στο επάγγελμα τους.

Στο τέλος κάθε θεματικής εξειδίκευσης, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συνοπτικές πληροφορίες για τις εξειδικεύσεις ζαχαροπλαστικής: