Θέλω να εκπαιδευτώ! Ποιες είναι οι επιλογές μου;

Θέλω να εκπαιδευτώ! Ποιες είναι οι επιλογές μου;

Η επιλογή της κατάλληλης εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό βήμα για την καριέρα ενός ατόμου. Οι επιμορφωτικές ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο γνώσης, τις προσωπικές φιλοδοξίες και τους στόχους που έχουν θέσει. Όταν πρόκειται για τον χώρο της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής, υπάρχουν διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην σχολή μας. Ωστόσο, η επιλογή πρέπει να γίνει ανάλογα με τους προσωπικούς στόχους και τις ανάγκες που έχετε. Ας εξετάσουμε τις πιο δημοφιλείς επιλογές:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ή ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ: Αν αναζητάτε μία γρήγορη επιλογή εκπαίδευσης με δυνατότητα άμεσης πιστοποίησης βοηθού σε έναν επαγγελματικό χώρο, αυτό το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση εντός 2 μηνών, με 2 φορές την εβδομάδα και διάρκεια 3-4 ωρών ανά συνάντηση. Σε εργαστηριακό περιβάλλον και με μικρά γκρουπ 10 ατόμων, η εκπαίδευση είναι εξατομικευμένη. Επιπλέον, παρέχεται εξαιρετικό υποστηρικτικό υλικό και σεμινάρια εξάσκησης. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις για την πιστοποίηση Βοηθού Μάγειρα ή Ζαχαροπλάστη. 

CULINARY ARTS PROGRAM ή PASTRY ARTS PROGRAM: Αν αναζητάτε ποιοτική εκπαίδευση μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα και πιστοποίηση επαγγέλματος Μάγειρα ή Ζαχαροπλάστη, αυτά τα προγράμματα προσφέρουν εκπαίδευση στην Τέχνη Μαγειρικής ή Ζαχαροπλαστικής, διάρκειας  1 εκπαιδευτικού έτους. Με 2-3 φορές την εβδομάδα μαθήματα και 4-5 ώρες ανά μάθημα, τα προγράμματα παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση, 100% εργαστήρια, εξαιρετικό υποστηρικτικό υλικό, εξειδίκευση, σεμινάρια εξάσκησης και υποστήριξη μαθητείας. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις για την πιστοποίηση Μάγειρα ή Ζαχαροπλάστη. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Αν αναζητάτε εξειδίκευση, αυτά τα προγράμματα προσφέρουν εκπαίδευση σε εξειδικευμένες κατευθύνσεις βασισμένες στην αγορά εργασίας. Διαρκούν 1 μήνα με 1 φορά την εβδομάδα και 3-4 ώρες ανά συνάντηση. Παρέχουν εξαιρετικό υποστηρικτικό υλικό και εργαστηριακό περιβάλλον. Τα προγράμματα εξειδίκευσης λειτουργούν συμπληρωματικά της αρχικής εκπαίδευσης.Αποτελούν στην ουσία ένα μοναδικό ανταγωνιστικό στοιχείο για να προτιμηθείτε στην αγορά εργασίας, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων σας. Τα προγράμματα εξειδίκευσης εστιάζουν σε πολύ συγκεκριμένη θεματολογία βάσει της εμπορικής κατανομής της εστίασης ανά τον κόσμο (café, restaurant, ιταλικά εστιατόρια, πιτσαρίες, gelaterie, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, yachts & villas, catering). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα που καλύπτει τις επαγγελματικές τους ανάγκες μέσα από ένα μεγάλος εύρος εκπαιδευτικών δυνατοτήτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί σε Βεβαίωση Επιμόρφωσης.

Αναζητώντας εκπαίδευση στο χώρο της μαγειρικής, η τελική επιλογή είναι δική σας, όμως η Εκπαιδευτική Σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει και να σας κατευθύνει στις αποφάσεις σας μέσα από ενημέρωσεις και συμβουλευτική.