Ορθορεξία

Ορθορεξία

Ουσ.: Όρος που δηλώνει την παθολογική προσήλωση στην επιλογή ορθών τροφίμων προς κατανάλωση.

Αν και η προσπάθεια βελτίωσης της διατροφής με υγιεινές επιλογές είναι αναγκαία, η υπέρβαση θεωρείται ψυχολογική διαταραχή που επηρεάζει την ποιότητα της ζωής μας και συνεπώς την υγεία μας.

Ως το σημείο που η διατροφή βελτιώνεται και το βάρος μειώνεται σε φυσιολογικά επίπεδα, η υγιεινή διατροφή παρουσιάζει μία διατροφική λογική.

Η υπέρβαση γίνεται όταν ο έλεγχος της διατροφής είναι απόλυτα αυστηρός με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η δημόσια και  ιδιωτική ζωή του ατόμου.

Η ευχαρίστηση και η ψυχολογική ευεξία που μέχρι τώρα αντλούσε από την ενασχόληση του με την υγιεινή διατροφή μετατρέπεται σε ένα μόνιμο άγχος και  ροβληματισμό που αργότερα θα έχει σημαντικές σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές συνέπειες για την ζωή του, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί θεραπευτική αντιμετώπιση.