Πιστοποιημένος Ζαχαροπλάστης – CPC

Πιστοποιημένος Ζαχαροπλάστης – CPC

CERTIFIED PASTRY CHEF

logo CPCΤο CPC απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες Ζαχαροπλάστες οι οποίοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η τριετής προϋπηρεσία ως Ζαχαροπλάστης.


Αξιολόγηση του Υποψηφίου

logo ACTA

  • Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής διαδικασίας, τη γραπτή και την πρακτική
  • Στη γραπτή εξέταση ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 16 ερωτήσεις ανάπτυξης
  • Στην πρακτική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται στην εφαρμογή ενός σεναρίου, ανάλογου του αντικειμένου της πιστοποίησης
  • Διάρκεια γραπτής εξέτασης 90 λεπτά.
  • Διάρκεια πρακτικής εξέτασης 60 λεπτά
  • Ποσοστό επιτυχίας στη γραπτή εξέταση 70%
  • Ποσοστό επιτυχίας στην πρακτική εξέταση 70%
  • Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης