Πιστοποιημένος Χειριστής Τροφίμων με Ασφάλεια – CMSFH

Πιστοποιημένος Χειριστής Τροφίμων με Ασφάλεια – CMSFH

CERTIFIED MAKING SAFE FOOD HANDLER

logo CMSFHΗ παραγωγή και διάθεση ασφαλών τροφίμων αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας.

Όλοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τροφίμων, πρέπει να γνωρίζουν τις διαδικασίες και τους χειρισμούς που είναι απαραίτητοι, ώστε να παράγονται τα τρόφιμα με σωστές συνθήκες υγιεινής και να διατίθενται στους καταναλωτές μόνο ασφαλή τρόφιμα.

Η πιστοποίηση CMSFH σχεδιάστηκε με σκοπό ο εργαζόμενος-χειριστής τροφίμων, σε οποιοδήποτε στάδιο της τροφικής αλυσίδας και αν εργάζεται (παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, πώληση), να έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να χειρίζεται τα τρόφιμα με ασφάλεια.

Αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τον εργαζόμενο, ενώ είναι και σημαντικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων τροφίμων, που ενδιαφέρονται να απασχολούν σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Το CMSFH δημιουργήθηκε από την ACTA με σκοπό να πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συντήρηση, επεξεργασία και προστασία των τροφίμων.


Το CMSFH πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές προστασίας των τροφίμων από ασθένειες και μολύνσεις
 • Εφαρμόζει τους κανόνες ατομικής υγιεινής και ασφάλειας
 • Διαχειρίζεται τα απορρίμματα τροφών 
 • Γνωρίζει τους κανόνες υγιεινής για την παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία τροφίμων 
 • Αντιλαμβάνεται τις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν στο προσωπικό διαχείρισης τροφίμων

Σε ποιους απευθύνεται;

Καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος γνώσεων, από την παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία τροφίμων έως τους κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων, η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που θέλει να ενταχθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή / τουριστική μονάδα ή κέντρο εστίασης / διασκέδασης και να αποδείξει την αξία του με τον πιο αποτελεσματικό και έγκυρο τρόπο.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 14 ενότητες:

 • Κίνδυνοι μόλυνσης των τροφίμων
 • Ασθένειες που προκαλούνται από μη ασφαλή τρόφιμα
 • Ατομική υγεία και υγιεινή των χειριστών τροφίμων
 • Καθαρισμός και απολύμανση
 • Νερό
 • Διαχείριση απορριμμάτων
 • Μυοκτονία και απεντόμωση
 • Υγιεινή κατά την παραλαβή Α΄υλών και υλικών συσκευασίας
 • Υγιεινή κατά την αποθήκευση Α΄υλών και υλικών συσκευασίας
 • Υγιεινή κατά την προετοιμασία και επεξεργασία των τροφίμων
 • Υγιεινή μετά τη θερμική επεξεργασία
 • Προστασία των τροφίμων
 • Νομικές υποχρεώσεις και ηθική ευθύνη του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων
 • ISO 22000 – HACCP

Αξιολόγηση του Υποψηφίου

logo ACTA

 • Οι υποψήφιοι αξιολογούνται μία μόνο φάση της εξεταστικής διαδικασίας, τη θεωρητική
 • Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης
 • Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου
 • Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά
 • Ποσοστό επιτυχίας 70%