Πιστοποιημένος Αγορανομικός Υπεύθυνος Επισιτ. Επιχειρ. – CFSOM

Πιστοποιημένος Αγορανομικός Υπεύθυνος Επισιτ. Επιχειρ. – CFSOM

CERTIFIED FOOD SERVICE OUTLET MANAGER

logo CFSOMΟ Αγορανομικός Υπεύθυνος έχει σημαντικές ευθύνες, οι οποίες στηρίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι ευθύνες αυτές αφορούν την εξασφάλιση της υγιεινής των βρώσιμων προϊόντων διαμέσου ορθών πρακτικών επεξεργασίας τροφίμων, την λογική κοστολόγησή τους και βεβαίωσης τον προσδιορισμό της γευστικής ικανοποίησης των καταναλωτών.

Η ACTA, έχοντας αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι επισιτιστικές επιχειρήσεις στον "κύκλο ζωής" δραστηριοτήτων των τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων, δημιούργησε την Πιστοποίηση "Certified Food Service Outlet Manager", η οποία αφορά τη θέση ευθύνης στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, είτε μεμονωμένες, είτε παράλληλες (ξενοδοχεία).

Το CFSOM καλύπτει τα πεδία γνώσης που καλείται ο Αγορανομικός Υπεύθυνος της επισιτιστικής επιχείρησης να κατέχει, δίνοντάς του ένα ισχυρό εφόδιο για την καθιέρωσή του στις θέσεις ευθύνης της τουριστική αγοράς. Το CFSOM πιστοποιεί τις γνώσεις και την ικανότητα των κατόχων του στην παροχή υπηρεσιών σίτισης υψηλού επιπέδου.


Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η επαγγελματική στήριξη και ανάδειξη της ειδικότητας του Αγορανομικού Manager με ποιοτικούς όρους.

Ο πιστοποιημένος είναι υπεύθυνος για όλη τη λειτουργία της κουζίνας, του bar, του buffet (παραγωγή ποτών), της αποθήκη, του σαλονιού σερβιρίσματος καθώς και για τις εξωτερικές υποχρεώσεις με συνεργάτες και φορείς. Παράλληλα είναι υπεύθυνος για την καλή απόδοση των σημείων παραγωγής, κατανέμοντας δίκαια τις εργασίες του προσωπικού και συντάσσοντας το ωράριο εργασίας.

Το CFSOM πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση:

 • Να προσδιορίζει τα πρότυπα και τις βασικές ανάγκες προμηθειών για μια επισιτιστική επιχείρηση.
 • Να διαχειρίζεται την αποθήκη σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και τα πρότυπα ελέγχου (απογραφές, ορισμός standards).
 • Να παρουσιάζει το ρόλο των θέσεων προσωπικού της επιχείρησης στους εργαζομένους.
 • Να ελέγχει τα έσοδα και τα αποθέματα της επιχείρησης.
 • Να υπολογίζει το κόστος πρώτων υλών και τα λοιπά κόστη της επιχείρησης.
 • Να τιμολογεί τα προϊόντα με βάση την πολιτική της επιχείρησης.
 • Να συντάσσει τις τιμές των πιάτων για καταλόγους à la carte και table d’hôte menu.
 • Να προσδιορίζει την πραγματική επαγγελματική συνείδηση που χρειάζεται ένας συνεργάτης του.
 • Να χειρίζεται παράπονα και απαιτήσεις πελατών.
 • Να συνθέτει τη στρατηγική μάρκετινγκ του προϊόντος της επιχείρησης.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το CFSOM απευθύνεται σε ενεργούς υπαλλήλους επισιτιστικών επιχειρήσεων, σε Πτυχιούχους Σχολών Διοίκησης και Τουριστικών Επαγγελμάτων / Επιχειρήσεων, καθώς και σε άτομα που δουλεύουν στον κλάδο Ca.Re.Ca. (Caterings, Restaurants, Cafés, Snacks) και δεν κατέχουν οποιαδήποτε πιστοποιημένη γνώση του αντικειμένου (αυτοδίδακτοι).

Τέλος, απευθύνεται σε τελειόφοιτους λυκείου ή ανέργους κάθε ηλικίας. Με την πιστοποίηση CFSOM, οι κάτοχοί του, θα μπορέσουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να διεκδικήσουν δίκαια τη θέση ευθύνης (Manager).

Το CFSOM είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο παρέχει στον κάτοχό του:

 • Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να ασκεί το επάγγελμά του
 • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Aπόκτηση ενός εφοδίου για την επαγγελματική αποκατάσταση και καταξίωση κάθε τραπεζοκόμου

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 ενότητες:

 1. Νομικές απαιτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 2. Τεχνικές παράγωγης και σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών
 3. Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 4. Αρχές μάρκετινγκ & Οργάνωση εργασιών

Αξιολόγηση του Υποψηφίου

logo ACTA

 • Οι υποψήφιοι αξιολογούνται μία μόνο φάση της εξεταστικής διαδικασίας, τη θεωρητική
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης
 • Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 40 ερωτήσεις κλειστού τύπου
 • Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά
 • Ποσοστό επιτυχίας 70%