Οδηγίες για σύνδεση μέσω Zoom

Οδηγίες για σύνδεση μέσω Zoom

Παρακολουθείστε εδώ το βίντεο με τις οδηγίες

Διαβάστε εδώ αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης και χρήσης zoom

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020