Υπερεντατική Εκπαίδευση Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

Υπερεντατική Εκπαίδευση Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ, ΜΕΘΟΔΙΚΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Επιταχύνετε το μέλλον σας! Ενημερωθείτε σήμερα για τα υπερεντατικά προγράμματα Ιανουαρίου-Aπριλίου 2019, πιστοποιηθείτε άμεσα

Ειδικά απογευματινά τμήματα για όσους εργάζονται και εξειδίκευση επαγγέλματος.

728x90 CAP

Pastry Arts Program fast edition - 3μηνη Φοίτηση Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (Απογευματινά τμήματα για όσους εργάζονται)

Η Ζαχαροπλαστική είναι τέχνη και βασίζεται στην ακρίβεια των ποσοτήτων, στην πρακτική γνώση του επαγγέλματος και τις δεξιότητες, συνεπώς για να αφομοιωθεί χρειάζεται εξάσκηση και επιμονή. 

Το επάγγελμα του Ζαχαροπλάστη γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση καθώς δίνει την δυνατότητα ανεξάρτητης εργασίας.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο της ζαχαροπλαστικής. Είναι δομημένο με δυναμικό τρόπο ώστε να αποκτηθούν οι γνώσεις, ικανότητες που απαιτούνται στο επάγγελμα για την ένταξη-επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και την ανέλιξη των στελεχών της αγοράς σε ανώτερες βαθμίδες.

Το πρόγραμμα παρέχει δυνατότητα Πιστοποίησης Ζαχαροπλάστη αμέσως μετά την λήξη του προγράμματος

XERI  Έχετε πάντα περισσότερα προνόμια από την συμμετοχή σας στα ευέλικτα & εντατικά προγράμματά μας. Και επιπλέον μπορείτε:

 να επενδύσετε σε ουσιώδη γνώση μέσα απο απαιτητικές εργαστηριακές εφαρμογές 
 να αποκτήσετε Βεβαίωση Κατάρτισης από την WACS
 να αποκτήσετε Πιστοποίηση Επαγγέλματος κατα ΕΣΥΔ της ACTA
 να συμμετάσχετε δυναμικά στο δίκτυο επαγγελματιών της εστίασης

Call Button PNG Free Download 2109882378 και κλείστε ραντεβού με την υπεύθυνη εκπαίδευσης.  Και επιπλέον μπορείτε:

<< Επένδυστε σήμερα για ένα καλύτερο μέλλον!  >>

 

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018