Πολιτική Παραπόνων

Πολιτική Παραπόνων

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες/εκπαιδευόμενοι βρίσκουν τον εκπαιδευτικό χρόνο στην σχολή μας εξαιρετικά εποικοδομητικό! Ωστόσο, η νομοθεσία επιβάλλει να τηρούμε Πολιτική Παραπόνων για όσους θα ήθελαν να εκφράσουν κάποιο παράπονο ή να αναφέρουν κάποιο πρόβλημα. Είναι υποχρέωσή μας και ηθικό καθήκον να επικοινωνούμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις:

Η Διεύθυνση τηρεί πολιτική "Ανοιχτής Πόρτας" και προσφέρει το δικαίωμα σε κάθε συμμετέχοντα/μαθητή να εκφράσει ότι τον απασχολεί. Πιο ειδικά όμως:

Όταν ένας συμμετέχων / μαθητής έχει πρόβλημα με κάποιον άλλο μαθητή:

 1. Πρωτίστως απευθύνεται στον εκπαιδευτή του
 2. Ο εκπαιδευτής με την σειρά του αξιολογεί την κατάσταση και συμβουλεύει τον μαθητή, ενώ παράλληλα ενημερώνεται η Διεύθυνση
 3. Σε περίπτωση που το πρόβλημα αφορά αναξιοπρεπή συμπεριφορά προς τον μαθητή, το πρόβλημα λύνεται από την Διεύθυνση, ενημερώνονται όλες οι πλευρές και αναζητείται η ηθικότερη λύση
 4. Εάν ο συμμετέχων/μαθητής δεν ικανοποιηθεί, τότε αναζητούνται πιο σοβαρές τακτικές με την Διεύθυνση

Όταν ένας συμμετέχων / μαθητής έχει πρόβλημα τον εκπαιδευτή:

 1. Πρωτίστως απευθύνεται στην Διεύθυνση
 2. Η Διεύθυνση αξιολογεί την κατάσταση. Απαγορεύεται δια αποκλεισμου οποιαδήποτε μορφή βίας λεκτικής ή σωματικής, bullying, σεξουαλικής παρενόχλησης. Ενδέχεται να ενημερωθούν τα αρμόδια αστυνομικά όργανα
 3. Η Διεύθυνση συζητά με τον συμμετέχων/μαθητή προτεινόμενες λύσεις του προβλήματος για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μελλοντική δημιουργία νέου προβλήματος
 4. Σε περίπτωση που το πρόβλημα συνεχίζεται, ενδέχεται η μεταφορά του μαθητή σε άλλο εκπαιδευτικό γκρουπ

Όταν ένας πελάτης έχει μη αποδεκτά όρια απουσίας:

 1. Ενημερώνεται ο γονέας εφόσον υπάρχει. Ενημερώνεται η Διεύθυνση και ενημερώνεται ο μαθητής / συμμετέχων για τις απουσίες του
 2. Η σχολή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον μαθητή/συμμετέχων από τις εξετάσεις εφόσον οι απουσίες του είναι αδικαιολόγητες και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του κάτω του μετρίου. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην έκδοση Πιστοποιητικού ή Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης αν κρίνει ότι η πρόοδος του συμμετέχωντος μαθητή είναι πολύ μικρή

Όταν ένας πελάτης είναι δυσαρεστημένος από την εκπαιδευτική μεθοδολογία, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα:

 1. Ενημερώνεται η Διεύθυνση και αξιολογείται η κατάσταση
 2. Ενημερώνεται ο εκπαιδευτής Chef και με την σειρά του ενημερώνει τον συμμετέχοντα / μαθητή για τις συντηρήσεις, το γνωστικό επίπεδο και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος
 3. Σε περίπτωση που το πρόβλημα συνεχίζεται η Διεύθυνση μαζί με τον συμμετέχων / μαθητή αναζητούν τις βέλτιστες λύσεις με μοναδικό στόχο την καλύτερη εκπαίδευση του
 4. Σε περίπτωση μη εγγραφής επώνυμης ενημέρωσης εκ μέρους του πελάτη προς την Food Issues E.E. και βάση της πολιτικής παραπόνων, η δημοσιοποίηση παραπόνων σε κοινωνικά δίκτυα θεωρείται δυσφήμιση και αντιμετωπίζεται αναλόγως νομικά