Linking
(+30) 210 9882378

Διασυνδέσεις ή Linking

Ορισμένοι σύνδεσμοι σε αυτή την ιστοσελίδα θα οδηγήσουν σε ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο του «Μαθήματα Μαγειρικής». Όταν οποιαδήποτε από αυτές τις συνδέσεις ενεργοποιείται, αυτόματα εγκαταλείπετε την ιστοσελίδα «Μαθήματα Μαγειρικής» και τα «Μαθήματα Μαγειρικής» δεν έχουν κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη ή την υποχρέωση, για κάθε υλικό ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που δεν είναι υπό τον έλεγχο της «Μαθήματα Μαγειρικής», ούτε η ύπαρξη αυτών των δεσμών αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε έγκριση ή άλλων αποδοχή της ευθύνης ή υποχρέωσης από τα «Μαθήματα Μαγειρικής» για προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή διατίθενται σε αυτές τις τοποθεσίες. Η πολιτική μας περί των Διασυνδέσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Η ιστοσελίδα «Μαθήματα Μαγειρικής» δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις, όσον αφορά οποιαδήποτε προσπάθεια αξιολόγησης του περιεχόμενου των δικτυακών τόπων στους οποίους παρέχει συνδέσμους και ως εκ τούτου η ιστοσελίδα «Μαθήματα Μαγειρικής» δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, συμμόρφωση σε πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα ή την ευπρέπεια του οποιοδήποτε πληροφοριακού περιεχόμενου, υλικού ή άλλης πληροφορίας που περιέχονται σε δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, ούτε εγγυάται ή εγκρίνει οποιαδήποτε διαφήμιση τρίτων που γίνεται μέσω της παροχής συνδέσεων σε αυτό ή σε άλλες ιστοσελίδες.

Όλες οι πληροφορίες ή περιεχόμενο που εκπέμπεται από κάθε λειτουργιά σε αυτό το site (συμπεριλαμβανομένων τυχόν κινητές εφαρμογές ή βελτιστοποιημένης έκδοσης για χρήση σε φορητές συσκευές), συμπεριλαμβανομένων online προσκλήσεων, e-cards, e-mail ή εφαρμογών για προσκλήσεις φίλων (send to a friend, invite a friend) είναι δική σας ευθύνη, ως ο αποστολέας. Επιβεβαιώνετε ότι με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας δεν θα μεταδώσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί προσβλητικό, άσεμνο ή αποδοκιμαστέο. Ούτε «Μαθήματα Μαγειρικής», ούτε οι χρήστες μας, μπορεί να ευθύνονται άμεσα ή έμμεσα για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας λειτουργίας, ούτε για οποιαδήποτε απώλεια, ούτε ζημιά οποιουδήποτε είδους που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της υπηρεσίας. Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε την εταιρεία «Γεώργιος Κανξίδης-Ελένης Καραποστόλη ΕΠΕ», στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα www.mathimatamageirikis.gr όπως και τους χρήστες μας, για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να έχουν βιώσει.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των αποποιήσεων και αποκλεισμών είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ξεχωριστή και δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτέλεση των υπολοίπων διατάξεων.

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα μειώσει τα νόμιμα δικαιώματά σας σχετικά με ελαττωματικά ή κακώς περιγραφόμενα αγαθά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

Ως πελάτες θα πρέπει να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που διατίθενται από αυτή την ιστοσελίδα. Τα «Μαθήματα Μαγειρικής» μπορούν να αρνηθούν μία αίτηση για εγγραφή κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Με την εγγραφή σας για τις υπηρεσίες, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ότι:

  • Οι προσωπικές πληροφορίες που υποχρεούστε να παρέχετε κατά την εγγραφή σας ως πελάτη είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις από όλες τις απόψεις.
  • Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία επικοινωνώντας με «Μαθήματα Μαγειρικής».
  • Συμφωνείτε να μην υποδύεστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα ή να χρησιμοποιήσετε ένα ψεύτικο όνομα ή ένα όνομα που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε.

Για να συμμορφωθείτε με τη χορήγηση αδειών και τη λοιπή νομοθεσία, ορισμένες υπηρεσίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω και αναφέρονται σχετικά.

Δημιουργία συμβάσεων και σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά.

Τα τεχνικά μέτρα που απαιτούνται για να δημιουργήσετε τη σύμβαση μεταξύ εσάς και εμάς είναι οι εξής:

  • Τοποθετείστε την κράτηση ή την παραγγελία σας στην παρούσα ιστοσελίδα πατώντας το κουμπί Αγορά τώρα / Checkout στο τέλος της διαδικασίας της παραγγελίας. Θα καθοδηγηθείτε μέσα από τη διαδικασία της παραγγελίας από μια σειρά από απλές οδηγίες σε αυτή την ιστοσελίδα.
  • Θα σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας με λεπτομερή περιγραφή κράτησή σας ή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει.
  • Η αποδοχή της παραγγελίας και η ολοκλήρωση της σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς, πραγματοποιείται με την αποστολή των προϊόντων ή την διεξαγωγή του μαθήματός σας, εκτός αν μας έχετε ειδοποιήσει ότι δεν δεχόσαστε την παραγγελία σας ή την έχετε ακυρώσει σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Μη αποδοχή της παραγγελίας μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός από τα ακόλουθα:

  • Το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα από το απόθεμα
  • Δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε την έγκριση για την πληρωμή σας
  • Μια τιμή ή ένα σφάλμα έχει εντοπιστεί
  • Δεν πληροί την επιλεξιμότητα των κριτηρίων που προβλέπεται στο πλαίσιο Όροι και Προϋποθέσεις

Η σύμβαση θα συναφθεί στα ελληνικά / αγγλικά.

Stay in touch