Membership Card Αναλυτικοί όροι και προνόμια

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1.1. Ως Μέλος του Cookery Club μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών. Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ FOOD ISSUES E.E διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο Club. Εφόσον η αίτηση υποψήφιου Μέλους για εγγραφή του στο Club γίνει δεκτή από τη FOOD ISSUES E.E, η εγγραφή του Μέλους θα θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας. Η έκδοση της κάρτας θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της αίτησης.  Η ημερομηνία αυτή θα αποκαλείται στο εξής «ημερομηνία έναρξης». Ο αιτών θα καθίσταται Μέλος και θα δικαιούται τις ειδικές παροχές και προνόμια εφόσον λάβει από τη FOOD ISSUES E.E  την κάρτα με τα στοιχεία του ως Μέλος του Club.

1.2. Η FOOD ISSUES E.E δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων.

2. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

2.1. Η ιδιότητα του Μέλους του προγράμματος Cookery Club και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο.

2.2. Υποχρέωση του Μέλους, για να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια του προγράμματος Club, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ FOOD ISSUES E.E και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη της προσωπικής κάρτας Μέλους του Club.

2.3. Το Μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου.

3. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

3.1. Εφόσον έχει επαρκώς συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής Μέλους παραχωρείται στο Μέλος η χρήση μιας κάρτας Μέλους που θα του παρέχει τα δικαιώματα και προνόμια τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα.

3.2. Η κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος-Μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Ο κάτοχος-Μέλος του Cookery Club δικαιούται να απολαύσει τις παροχές και τα προνόμια, όπως αυτά θα συμφωνούνται μεταξύ της FOOD ISSUES E.E και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και θα γνωστοποιούνται σ' αυτόν εγκαίρως από τη FOOD ISSUES E.E μέσω της ιστοσελίδας www.mathimatamageirikis.gr και κάθε πρόσφορου σε αυτή μέσου. Σε καμία περίπτωση η κάρτα Μέλους Cookery Club και οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.

3.3. Η αρχική διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται αποκλειστικά από τη FOOD ISSUES E.E και είναι ένα (1) έτος, δυνάμενη να ανανεωθεί. Το Μέλος έχει δικαίωμα ανανέωσης της κάρτας χωρίς περιορισμό και κάθε φορά για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η FOOD ISSUES E.E.

3.4. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της FOOD ISSUES E.E και ο κάτοχος-Μέλος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

3.5. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το Μέλος υποβάλλει νέα αίτηση, και εκδίδεται νέα κάρτα.

3.6. Το Μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της κάρτας Μέλους στέλνοντας σχετική επιστολή με συνημμένη την κάρτα Μέλους στην ταχυδρομική διεύθυνση του Cookery Club.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ FOOD ISSUES E.E

Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:

(α) Η FOOD ISSUES E.E έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή αντικαταστήσει μέρος των προνομίων με άλλα ή και να διακόψει οποτεδήποτε την παρούσα έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.mathimatamageirikis.gr. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα το Μέλος δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της FOOD ISSUES E.E ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων.

(β) H FOOD ISSUES E.E δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν προκληθεί στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα.

(γ) Η ενημέρωση προς τα Μέλη του Cookery Club για τις παροχές-προνόμια θα γίνεται από την ιστοσελίδα www.mathimatamageirikis.gr.

(δ) Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα .

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με την υπογραφή της παρούσας δηλώνω ότι παρέχω ρητώς τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικών κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται ή/και συνοδεύουν την παρούσα αίτηση από την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία FOOD ISSUES Ε.Ε. (Culinary Center&Cookery Club Μαθήματα Μαγειρικής), που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθ. 299, με ΑΦΜ 800510745 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Δηλώνω επίσης ότι ενημερώθηκα πλήρως για τα κάτωθι: Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος προστασίας όπως είναι η απόδειξη της ύπαρξης ή της μη ύπαρξης αστικής ή ποινικής του ευθύνης ή/και η διασφάλιση καλής οργάνωσης των λειτουργιών του. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής μου ως μέλους στη λίστα μελών (membership card) της Σχολής Μαθήματα Μαγειρικής Culinary Center&Cookery Club, καθώς και για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ μας και ενδέχεται για τους σκοπούς αυτούς τα δεδομένα μου να τύχουν επεξεργασίας από συνεργάτες της επιχείρησης και να κοινοποιηθούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για διάστημα είκοσι ετών από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης/σύμβασης. Η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται μεταξύ άλλων στα άρθρα 6§1α , 6§1β, 6§1στ και 9§2α του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Έλαβα γνώση ότι η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη κατά το προσυμβατικό στάδιο και ότι αν δεν τα παρέχω η σύμβαση εν τέλει δεν θα καταρτιστεί και δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για την αίτηση παροχής κάρτα μέλους στη Σχολή Μαθήματα Μαγειρικής Culinary Center&Cookery Club. Επιπροσθέτως έλαβα γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την άσκηση των δικαιωμάτων μου ως υποκειμένου: δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθ. 299, Άγιος Δημήτριος ΤΚ 17343, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστότοπου: www.dpa.gr.

6. ΛΗΞΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

6.1. Η FOOD ISSUES E.E έχει το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε το πρόγραμμα Cookery Club έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών μέσω ιστοσελίδας www.mathimatamageirikis.gr.

6.2. Η FOOD ISSUES E.E διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στο Μέλος μέσω της ιστοσελίδας www.mathimatamageirikis.gr.

6.3. Αν για οποιονδήποτε λόγο η FOOD ISSUES E.E τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της παρούσας και του προγράμματος Club ή παύσει και καταργήσει το πρόγραμμα Cookery Club, το Μέλος ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση ή άλλη αξίωση έχει ή και διατηρεί κατά της FOOD ISSUES E.E.

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. Η FOOD ISSUES E.E δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου της, το Cookery Club δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του.

7.2. Η FOOD ISSUES E.E διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες παρεχόμενες από το Club κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε.

7.3. Οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα Cookery Club αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης και βρίσκονται αναρτημένοι σε πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα www.mathimatamageirikis.gr και το Μέλος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με αυτούς.

7.4. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα Cookery Club και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

7.5. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής ή και ανανέωσης θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.

7.6. Ο κωδικός αναγνώρισης που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό έντυπο (αίτηση εγγραφής ή και ανανέωσης) είναι επαρκής για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα και της αυθεντικότητας του εγγράφου.

7.7. Τα ανωτέρω αποτελούν την τελευταία έκδοση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Cookery Club και ισχύουν από 01/04/2014. Τα Μέλη του Cookery Club θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.

7.8. Σε περίπτωση πτώχευσης, εξαγοράς, συγχώνευσης, λύσης με οιονδήποτε τρόπο της FOOD ISSUES E.E, το Πρόγραμμα ακυρώνεται αυτόματα και ταυτόχρονα ακυρώνονται οι Λογαριασμοί και όλα οι συγκεντρωθέντες πόντοι των Μελών. Ως εκ τούτου, η FOOD ISSUES E.E ουδεμία υποχρέωση θα έχει πλέον έναντι των Μελών, αλλά ούτε και τα Μέλη θα δύναται να εγείρουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της FOOD ISSUES E.E.

7.9. H FOOD ISSUES E.E δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε Μέλη ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων των Μελών.

7.10. Τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την FOOD ISSUES E.E για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων (ονόματος, επιθέτου, διεύθυνση κλπ.).

7.11. Η FOOD ISSUES E.E ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλοιώσεις του κειμένου και περιεχομένου των Όρων κατά την εκτύπωση του εν λόγω εντύπου ή άλλων σχετικών εντύπων του Προγράμματος.

7.12. Η FOOD ISSUES E.E διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης κάθε Μέλους με σκοπό την ενημέρωση πληροφοριών που αφορούν τις δραστηριότητες της ή/και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών του προγράμματος Membership Card. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του newsletter της FOOD ISSUES E.E και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.

7.13. Η Membership Card είναι ποιοτική και ποσοτική.

7.14. Oι πιο πιστοί φίλοι θα ανταμείβονται με δώρα.

7.15. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι πελάτες της FOOD ISSUES E.E που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος. Η ιδιότητα Μέλους δεν ισχύει για νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, εταιρείες κάθε είδους, ως και ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην FOOD ISSUES E.E.