Άρθρα
(+30) 210 9882378

ΕΣΠΑ για μονάδες εστίασης Featured

Η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, fast food, καφετέριες κα).

Επιδοτούνται με 50% δαπάνες για την αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προμήθεια εξοπλισμού, την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής, την προμήθεια μεταφορικών μέσων, την πιστοποίηση υπηρεσιών, την ψηφιακή προβολή, την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Περίοδος Υποβολών 6/2/2019-19/4/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Μπεκιρτζή Δημήτρη (2107474100).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 €.

Τι χρηματοδοτείται:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Παρεμβάσεις για:

Διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

Μηχανήματα - Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ

Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

Ψηφιακή προβολή

Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης 

Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

WACS very small

Μεγάλη Αναγνώριση από την World Association of Chefs Societies!

 Τα Μαθήματα Μαγειρικής Culinary Center & Cookery Club μετά από αυστηρή αξιολόγηση και πληρώντας τα υψηλά διεθνή εκπαιδευτικά κριτήρια που έθεσε η Παγκόσμια Οργάνωση των Chefs (World Association Of Chefs Societies) λάβανε την Διεθνή Πιστοποίηση της WACS. Περισσότερα εδώ.

 

Stay in touch